Болно суочење са Европом

Први пут сам за Европу чуо као клинац, са седам или осам година. Тако се звала једна кафанчина у Ужицу, у којој си могао дим ножем да исечеш, а у којој је мој теча Љубинко често седео. Мени си много више свиђало када је Љубинко седио у Паризу. Тамо је увек било трубача, а и […]